Regulamin Restauracji

 

Regulamin Restauracji Szuszi

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Restauracji Szuszi obowiązuje na terenie całego obiektu  na który składa się lokal oraz ogródek restauracyjny, który  mieści się w Ełku przy ulicy Jana Pawła II 21 lok 4. Każdy z gości Restauracji Szuszi jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.       Przebywanie na terenie Restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  niniejszego regulaminu.

3.       Na terenie Restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Restauracji Szuszi.

4.       Obsługa Restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach na życzenie, jednakże mając na względzie komfort oraz bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi przy okazji złożenia zamówienia o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.

5.       Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.

6.       Restauracja Szuszi  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzeń ciała nabyte podczas przebywania na terenie Restauracji.

7.       Za przedmioty wartościowe  pozostawione bez opieki Restauracja nie odpowiada.

8.       Za dzieci przebywające na terenie Restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

9.       Każdy gość Restauracji, który łamie prawo lub regulamin Restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe i karne.

10.   Na terenie obiektu stosowany jest monitoring w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym. Administratorem danych osobowych jest : Restauracja Szuszi Izabela Staniszewska, ul. Jana Pawła II 21 lok. 4, 19-300 Ełk, NIP 8481762146, Tel. 601-233-398. Dane przechowywane będą do 30 dni zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

11.   Restauracja Szuszi nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek i broszur informacyjnych.

12.   Restauracja Szuszi zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

13.   Restauracja jest przyjazna zwierzętom, mogą one przebywać na terenie obiektu poniżej linii stołu.

14.   Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo gości na terenie obiektu obowiązuje odzienie wierzchnie dzienne oraz pełne obuwie.

15.   Aby dokonać rezerwacji w lokalu należy skontaktować się z obsługą telefonicznie.

16.   Rzeczy znalezione w Restauracji przechowywane będą 30 dni od znalezienia.

17.   W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz wszystkich innych wytwarzających dym.

18.   Alkohol w Restauracji zakupić może jedynie osoba pełnoletnia, trzeźwa, nie będąca w ciąży. Obsługa ma prawo odmówić sprzedaży alkoholu bez podania przyczyny.

19.   Regulamin obowiązuje od 01.05.2022 roku.

20.   Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.sushi.elk.pl oraz jest dostępny w Restauracji Szuszi  przy ul Jana Pawła II 21 lok 4.