Regulamin Kart i Bonów

1. Karta na pieczątki wydawana jest na życzenie klienta.
2. Pieczątka = naklejka
3. Jedna pieczątka przyznawana jest za każde wydane pełne 50 zł na dania i napoje z menu.
4. Klient może otrzymać kilka pieczątek przy jednym zamówieniu. 50 zł = 1 pieczątka, 100 zł = 2 pieczątki itp.
5. Pieczątki są wydawane w lokalu bądź na dowozie do wszystkich zamówień spełniających kryteria kwotowe.
6. Pieczątki nie są wydawane za dodatkowe opłaty tj.: dowóz, napiwek, itp.
7. Gdy klient uzbiera 9 naklejek na karcie upoważniony jest do skorzystania z rabatu w postaci pomniejszonego rachunku o 50 zł.
8. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty rabatu restauracja nie wypłaca różnicy, nie przekłada kwoty do wykorzystania w innym terminie.
9. Przy jednym zamówieniu możliwe jest wykorzystanie rabatu tylko z jednej karty. 
10. Aby zrealizować rabat z pełnej karty , zamówienie należy złożyć telefonicznie i odebrać osobiście. Rachunek zostanie pomniejszony o kwotę 50 zł. Nie mamy możliwości pomniejszenia rachunku złożonego online.
11. Aby skorzystać z rabatu należy wcześniej poinformować obsługę. Po wydruku paragonu rabat nie będzie naliczony.
12. Karta ważna jest przez rok od daty wydania .

Bony Podarunkowe
1. Bon podarunkowy można zakupić w lokalu .
2. Dostępne wartości bonów : 50 zł, 100 zł lub dowolnie wybrana kwota.
3. Bon wydawany jest z terminem ważności do 3 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu po wcześniejszym ustaleniu.
4. Bon można wykorzystać w lokalu na wszystkie dania i napoje z karty.
5. Bon można zrealizować jedynie w lokalu bądź z odbiorem osobistym . Nie realizujemy bonów podarunkowych na dowóz.
6. Bon nie łączy się z promocjami, rabatami etc.
7. Bonu nie można wykorzystać na zamówienie online. Zamówienie należy złożyć telefonicznie bądź zrealizować bon w lokalu.