Regulamin Kart na pieczątki

1. Karta wydawana jest na życzenie klienta.
2. Pieczątka = naklejka
3. Jedna pieczątka przyznawana jest za każde wydane pełne 50 zł na dania i napoje z menu.
4. Klient może otrzymać kilka pieczątek przy jednym zamówieniu. 50 zł = 1 pieczątka, 100 zł = 2 pieczątki itp.
5. Pieczątki są wydawane w lokalu bądź na dowozie do wszystkich zamówień spełniających kryteria kwotowe.
6. Pieczątki nie są wydawane za dodatkowe opłaty tj.: dowóz, napiwek, itp.
7. Gdy klient uzbiera 9 naklejek na karcie upoważniony jest do skorzystania z rabatu w postaci pomniejszonego rachunku o 50 zł.
8. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty rabatu, restauracja nie wypłaca różnicy, nie przekłada kwoty do wykorzystania w innym terminie.
9. Przy jednym zamówieniu możliwe jest wykorzystanie rabatu tylko z jednej karty. 
10. Aby zrealizować rabat z pełnej karty , zamówienie należy złożyć telefonicznie i odebrać osobiście. Rachunek zostanie pomniejszony o kwotę 50 zł. Nie mamy możliwości pomniejszenia rachunku złożonego online.